Licitacions d'R+D+i

La Compra Pública Innovadora es fonamenta en una economia innovadora i competitiva, basada en el coneixement. L’objectiu és orientar les compres que realitzen les Administracions Públiques al acompliment dels seus fins i al foment del desenvolupament tecnològic de les organitzacions.


Hi ha dues modalitats de CPI:

Compra Pública Precomercial (CPP) és una contractació 100% de serveis d’R+D remunerada íntegrament per l’òrgan de contractació, on l’Administració i les organitzacions comparteixen els riscos i beneficis de la R+D necessària per a desenvolupar solucions innovadores que superin les que hi ha disponibles al mercat.

Compra Pública de Tecnologia Innovadora (CPTI) és la compra de bens o serveis que no existeix en el moment de la compra però que es pot desenvolupar en un període de temps raonable. Requereix el desenvolupament de tecnologia nova o millorada per acomplir amb els requisits demandats per l’Administració.


GAINN ofereix un servei integral als organismes de recerca i a les empreses per que puguin presentar les seves propostes de CPI, mitjançant:

  • Servei d’alertes: proporcionem informació continuada sobre licitacions en l’àmbit nacional i la detecció de necessitats de CPI de l’Administració.
  • Recollim i analitzem la informació per tenir una visió més completa de la dimensió i les veritables necessitats a cobrir per les activitats que es proposen.
  • Cerquem els socis més adients i formem el consorci necessari per a major èxit de la proposta.
  • Assessorem en la preparació de la proposta.