Segell PIME Innovadora

A GAINN impulsem l’obtenció del segell PIME per a les empreses innovadores i sol·licitem la seva inclusió al Registre PIME Innovadora del Ministeri d’Economia i Competitivitat.


PIME Innovadora

El Segell PIME Innovadora és un reconeixement públic que el Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO) atorga a les empreses que compleixen una sèrie de requisits que demostren el seu caràcter innovador.


Requisits per ser PIME Innovadora

Segons informació emesa pel MINECO, es considerarà que una PIME és innovadora quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

 • Haver rebut finançament públic en els últims tres anys
 • Demostrar el caràcter innovador mitjançat la pròpia activitat de l’empresa
 • Demostrar la capacitat d’innovació:
  • Jove Empresa Innovadora (JEI), segons l’especificació AENOR EA0043
  • Petita o Microempresa innovadora, segons l’especificació AENOR EA0047
  • Certificació conforme a la norma UNE 166.002, “Sistemes de Gestió de l’R+D+i”

Avantatges per a la PIME

 • Reconeixement públic de PIME Innovadora
 • Compatibilitzar les deduccions fiscals per R+D+i i les bonificacions a la Seguretat Social per personal investigador dedicat en exclusiva a activitats d’R+D+i
 • Beneficiar-se de la línia de finançament “ICO Innovación Fondo Tecnológico
 • Participar en la contractació pública mitjançant la Compra Pública Innovadora
 • Millorar la valoració de l’empresa en l’avaluació de diversos ajuts públics.
logo segell pime innovadora

Vols conèixer els avantatges addicionals d'obtenir el segell PIME Innovadora mitjançant la certificació oficial segons les especificacions AENOR EA0043, EA0047 o la norma UNE 166.002?