Plans i estudis

T'assessorem sobre l’estratègia òptima d’innovació, negoci, finançament de projectes R+D+I o empresarials tant de fonts públiques com privades. A GAINN donem suport en tots aquells aspectes que poden ser rellevants per millorar la teva competitivitat i conseqüentment, els resultats.


Plans de negoci i estratègics

Assessorem en els processos de creació d’empreses, consolidació i creixement.

Elaboració de plans de negoci robustos i convincents. Identificació del potencial d’explotació en el mercat de nous productes o serveis. Desenvolupament de plans estratègics basats en metodologies fonamentades.

Estudis de viabilitat i plans financers

Analitzem la viabilitat dels pojectes d'R+D+i i noves línies de negoci

Identificació i segmentació de mercats. Estudi de costos i preus. Estimació de vendes. Anàlisi de la viabilitat econòmica i financera. Pla d’inversions, de finançament i de tresoreria. Càlcul de balanços, compte de resultats, amortitzacions, indicadors (rendibilitat, VAN, TIR, Pay-back, punt d’equilibri, etc.)