Actualització de la normativa bàsica aplicable a les mesures del Programa de Recolzament al Sector Vitivinícola 2019-2023

El passat 3 de novembre es publicà en el BOE el RD 1363/2008, per l’aplicació de les mesures del programa de recolzament 2019-2023 al sector vitivinícola

De forma prèvia a la publicació de les convocatòries 2019 de les diverses mesures incloses en el Programa – previstes per gener -, i després de l’experiència adquirida durant els 10 mesos de vigència del RD 5/2018 de 12 de gener, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha optat per modificar la normativa bàsica que en regula les mesures. Cal recordar que el Programa de Recolzament al Sector Vitivinícola inclou mesures com la Línia d’Inversions, la qual preveu subvencions fins al 40% per a inversions en instal·lacions de transformació i infraestructura vinícola així com en instruments de comercialització, o la Línia de Promoció en mercats de tercers països, la qual preveu subvencions a fons perdut de fins al 50% per accions d’informació i de promoció de productes vitícoles de qualitat en països no constituents de la Unió Europea (UE).

sector vitivinícola feaga

Font: Fotografia de Kym Ellis disponible a Unsplash

En el cas de la línia d’Inversions, s’introdueixen canvis pel que fa als criteris de resolució en cas d’empat entre sol·licitants i al procediment de sol·licitud de modificació de les operacions subvencionades. En el cas de la línia de Promoció en mercats de tercers països, els canvis afecten a la durada màxima de l’ajuda, als tipus de beneficiaris, al procediment d’atorgament de fons als projectes i al procés de sol·licitud de modificació de les actuacions subvencionades.

Per informació addicional i consultes: info@gainn.cat

Share this post