El programa de recolzament financer a projectes d’R+D+i en l’àmbit de la indústria connectada 4.0 del MICOTUR restarà obert fins el 28 d’agost

El BOE recull la publicació de la convocatòria per a l’any 2018 del programa Indústria Connectada 4.0.

Dotat amb 30 milions d’euros, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme preveu la concessió de préstecs en règim de concurrència competitiva pel desenvolupament de projectes d’investigació industrial, de desenvolupament experimental, i d’innovació en matèria d’organització i processos, emmarcats en les àrees estratègiques de la Indústria Connectada 4.0. Enguany, els préstecs son oferts amb un termini d’amortització de 10 anys (incloent-ne 3 de carència) i a un interès fix del 0%. En el moment de la concessió, s’exigirà als beneficiaris la constitució d’una garantia per valor del 20% del finançament ofert.

Les àrees considerades estratègiques de la Indústria Connectada 4.0 es detallen a continuació:

 1. Solucions de negoci i plataformes col·laboratives.
 • Aplicacions de gestió innovadores (cadena de valor).
 • Solucions de negoci inter-empresa.
 1. Tractament massiu de dades.
 2. Fabricació additiva.
 • Software de modelat o simulació 3D.
 • Nous processos d’impressió 3D.
 • R+D+i en nous materials i tintes.
 • Metodologies de caracterització i/o certificació de processos de fabricació additiva.
 1. Robòtica avançada.
 2. Sensors i sistemes incrustats.

Per informació addicional i consultes: info@gainn.cat

Share this post