Nova línia de finançament per a projectes de demostració tecnològica

El CDTI ha habilitat una nova línia de finançament específica per a projectes de desenvolupament experimental l’objectiu dels quals sigui la demostració tecnològica en condicions semblants a l’entorn real.

Des de l’1 de setembre i fins al 28 de desembre de 2018, hi ha disponible un nou instrument de finançament que combina baix interès (Euríbor a un any), amortització a llarg termini (7 o 10 anys), període de carència (de 2 o 3 anys) i un tram no reemborsable (15% del préstec concedit).  Seran objecte de finançament els projectes de demostració tecnològica que contemplin la creació de prototips, projectes pilot, o activitats de demostració tecnològica de processos o serveis (nous o millorats). El projectes han de disposar d’un nivell de maduresa tecnològica superior (TRL 7 o TRL 8), un pressupost global de mínim de 500.000 € i una durada d’entre 12 i 36 mesos.  La nova línia finançarà fins a un 85% dels costos de personal, instrumental i material, investigació contractual, coneixements i patents adquirides, consultoria i serveis equivalents, despeses generals suplementàries i altres despeses relacionades amb l’activitat de desenvolupament.

Share this post