Publicades les bases reguladores de la línia d’ajuts LEADER

El DOGC recull la publicació de l’odre de bases dels ajuts destinats al desenvolupament local en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020.

Les bases reguladores dels ajuts per incentivar les actuacions adreçades a la diversificació de les economies rurals (ajuts LEADER) han estat aprovades. Preveuen el finançament d’inversions (de fins a 250.000 €) que es duguin a terme en els territoris rurals que determinen els Grups d’Acció Local (veure imatge adjunta).

Ajuts leader 2018

Grups LEADER de Catalunya-2020

Font: Direcció General de Desenvolupament Rural. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/programa-desenvolupament-rural/grups-leader/informacio-grups/

Els ajuts, en forma de subvenció a fons perdut (màxim 100.000 €), poden assolir fins al 40% de les inversions que fomentin: la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, l’arrelament i el desenvolupament econòmic i social, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Per informació addicional i consultes: info@gainn.cat

Share this post