Publicada la línia d’ajuts a projectes d’alt impacte 2018 d’ACC1Ó

El DOGC recull la publicació de la convocatòria per a l’any 2018 del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.

Enguany, el programa ha estat dotat amb 4,5 milions d’euros (ampliables) destinats a donar suport a aquells projectes d’inversió empresarial i de creació de llocs de treball considerats d’alt impacte per a l’economia catalana. Els ajuts estan destinats a cobrir les despeses d’inversió en actius fixes (fins a un 8%, màxim 500.000 €) i de contractació (fins a un 15%, màxim 200.000 €). Es consideren projectes d’alt impacte els que s’englobin en alguna de les categories següents:

  • Projectes de creació d’ocupació (mínim 15 llocs de treball)
  • Projectes d’inversió empresarial en actius fixes (despesa mínima acceptada 2.500.000 €)
  • Projectes de creació de centres de R+D+i (creació de 8 llocs de treball o inversió mínima de 500.000 €)
  • Projectes d’inversió en actius fixes empreses en concurs de creditors.
  • Projectes estratègics per a l’economia catalana (despesa mínima acceptada 5.000.000 € i creació de mínim 50 llocs de treball)
  • Projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a indústria 4.0. (despesa mínima de 6 milions d’euros, de la qual, com a mínim, 1,5 milions d’euros han de ser en actius vinculats a indústria 4.0.)

Per informació addicional i consultes: info@gainn.cat

Share this post